Front View of the School
School Staff Family
Its Assembly Time
Principal With DEO And RP
Joining Hands With CDO And DEO
Female Staff Group
Librarary

शिक्षा मत्री

minister

माननीय शिक्षा मत्री श्री धनीराम पाैडेल

जिल्ला शिक्षा अधिकारी

deo

जि.शि.अ.श्री दमनसिह चाैधरी

प्रधानाध्यापक

headmaster

प्र.अ.श्री कुमार लामिछाने

Tuesday, April 4, 2017

बार्षिक परीक्षा २०७३ काे परीक्षाफल प्रकाशित ।

आज मिति २०७३ चैत्र २१ गतेकाे दिन बार्षिक परीक्षा २०७३ काे परीक्षाफल प्रकाशित भएकाे छ ।
कक्षा ९ काे हकमा यस पटक भने २ बिषयमा अनुतिर्ण हुेन परीक्षार्थीले पुरक परीक्षा दिन पाउने छन् ।

आज